GSRTC, Bharuch Recruitment for Apprentice Posts 2021

GSRTC, ભરૂચ ભરતી 2021. GSRTC, ભરૂચએ એપ્રેન્ટિસ પોસ્ટ 2021 ની ભરતી માટે અરજીઓ મંગાવી છે.

નામ પોસ્ટ કરો

જોબ લોકેશન

લાયકાત

પસંદગી પ્રક્રિયા

કેવી રીતે અરજી કરવી

છેલ્લી તારીખ

મહત્વપૂર્ણ તારીખો

મહત્વપૂર્ણ કડીઓ

પોસ્ટનું નામ

પોસ્ટ્સ: એપ્રેન્ટિસ

નોકરીનું સ્થાન

GSRTC, ભરૂચ.

લાયકાત

શૈક્ષણિક લાયકાત: કૃપા કરીને શૈક્ષણિક લાયકાત વિગતો માટે સત્તાવાર સૂચના વાંચો.

પસંદગી પ્રક્રિયા

પસંદગી પ્રક્રિયા: ઉમેદવારોની પસંદગી ઇન્ટરવ્યૂના આધારે કરવામાં આવશે.

કેવી રીતે અરજી કરવી

લાયક ઉમેદવારો જાહેરાતમાં આપેલા સરનામા પર તેમની અરજી અને જરૂરી દસ્તાવેજો મોકલી શકે છે. નોંધ: ઉમેદવારોને અરજી કરતા પહેલા સત્તાવાર સૂચના વાંચવાનું સૂચન કરવામાં આવે છે.

છેલ્લી તારીખ

અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: 13 સપ્ટેમ્બર, 2021 છે

મહત્વની તારીખો

છેલ્લી તારીખ: 13-09-2021 (ફોર્મ 27-08-2021 થી 09-09-2021 સુધી ઉપલબ્ધ રહેશે)

મહત્વપૂર્ણ ક

notification Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *